V. SIŁA I KOORDYNACJA

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

Teoria:
* adaptacja i przystosowanie — SAID i GAS
* obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
* podstawy i efekty rozwoju siły mięśniowej
* metody określania powtórzeń maksymalnych (RM)

Praktyka:
* podstawowe wzorce ruchowe pod obciążeniem
* budowanie wstępnego obciążenia tkanek (adaptacja)
* dobieranie obciążeń dla celów hipertrofii mięśniowej
* metoda lekkoatletyczna i ciężkoatletyczna
* podstawowe metody treningu siły maksymalnej

PROWADZĄCY: Jakub Gdula