STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie odbywa się w czasie jednego semestru i podzielone jest na pięć modułów edukacyjnych w formie weekendowych zjazdów oraz egzamin teoretyczno-praktyczny, który odbędzie się na ostatnim zjeździe. Zaliczenie końcowe odbywa się wg standardów egzaminacyjnych międzynarodowego Stowarzyszenia ICREPs, po którym uczestnik kursu otrzymuje tytuł Trenera Personalnego z akredytacją Stowarzyszenia REPs Polska oraz tytuł Personal Trainer szkoły BODYWORK® wraz z certyfikatem poświadczającym zdobyte umiejętności.

MODUŁ I – Anatomia i Biomechanika.

MODUŁ II – Fizjologia wysiłku fizycznego.

MODUŁ III – Podstawy dietetyki.

MODUŁ IV – Wprowadzenie do specjalizacji Trenera Personalnego.

MODUŁ V – Główne założenia treningu siłowego z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego.

MODUŁ VI – Integracja i programowanie + EGZAMIN REPs.