STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie odbywa się w czasie jednego semestru i podzielone jest na pięć modułów edukacyjnych w formie weekendowych zjazdów oraz egzamin teoretyczno-praktyczny, który odbędzie się na ostatnim zjeździe. Zaliczenie końcowe odbywa się wg standardów egzaminacyjnych międzynarodowego Stowarzyszenia ICREPs, po którym uczestnik kursu otrzymuje tytuł Trenera Personalnego z akredytacją Stowarzyszenia REPs Polska oraz tytuł Personal Trainer szkoły BODYWORK® wraz z certyfikatem poświadczającym zdobyte umiejętności.

MODUŁ I (21-22.09.2019) – Anatomia i Biomechanika.

MODUŁ II (5-6.10.2019) – Fizjologia wysiłku fizycznego.

MODUŁ III (26-27.10.2019) – Podstawy dietetyki.

MODUŁ IV (23-24.11.2019) – Wprowadzenie do specjalizacji Trenera Personalnego.

MODUŁ V (14-15.12.2019) – Główne założenia treningu siłowego z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego.

MODUŁ VI (11-12.01.2020) – Integracja i programowanie + EGZAMIN REPs.