STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie odbywa się w czasie jednego semestru i podzielone jest na pięć modułów edukacyjnych w formie weekendowych zjazdów oraz egzaminu teoretyczno-praktycznego, który odbędzie się na ostatnim zjeździe. Zaliczenie końcowe odbywa się wg standardów egzaminacyjnych międzynarodowego Stowarzyszenia ICREPs, po którym uczestnik kursu otrzymuje tytuł Trenera Personalnego z akredytacją Stowarzyszenia REPs Polska oraz tytuł Personal Trainer szkoły BODYWORK® wraz z certyfikatem poświadczającym zdobyte umiejętności.

MODUŁ I – Anatomia posturalna

MODUŁ II – Fizjologia ruchu i mobilność

MODUŁ III – Podstawy dietetyki

MODUŁ IV – Wprowadzenie do specjalizacji Trenera Personalnego

MODUŁ V – Główne założenia treningu siłowego z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego

MODUŁ VI – Integracja i programowanie + EGZAMIN REPs.