BODYWORK® PERSONAL TRAINER

WARUNKI ZALICZENIA EGZAMINU

* Aby zaliczyć egzamin trzeba uzyskać 65% pozytywnych odpowiedzi w części teoretycznej i praktycznej.

* Pozytywne ukończenie szkolenia daje uczestnikowi dyplom BODYWORK® Personal Trainer potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz akredytację REPs w specjalizacji: trener personalny.

* Zdobycie legitymacji REPs wymaga rejestracji na stronie http://repspolska.pl oraz opłatę w wysokości 100 zł.