EGZAMIN SZKOLENIA

Egzamin składa się z 2 części:

* Testu teoretycznego (ok. 50 pytań ABCDE) — stacjonarnie.
* Zaliczenia praktycznego obejmującego 1) przygotowanie pełnego planu treningowego, 2) coaching w prowadzeniu podopiecznego oraz 3) samodzielną próbę siłową.

 

* Aby zaliczyć egzamin konieczne jest uzyskanie 65% pozytywnych odpowiedzi w części teoretycznej i praktycznej.

* Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dyplom BODYWORK® oraz akredytację REPs w specjalizacji: trener personalny. Zdobycie legitymacji REPs wymaga rejestracji na stronie http://repspolska.pl oraz opłatę w wysokości 100 zł.