Masterclass: Bark – od dysfunkcji do siły

title decoration

MASTERCLASS: BARK – OD DYSFUNKCJI DO SIŁY

Warsztaty mają na celu rozwój oraz doskonalenie zdobytej już wiedzy. Dzielą się one na dwa dni, złożone z dwóch bloków tematycznych:

– Część anatomiczno-terapeutyczną

– Część ruchową

Dowiedz się więcej!