fbpx
Ładowanie...
  • TRENING FUNKCJONALNY

PROGRAM KURSU

Trening funkcjonalny jest intensywnym i składającym się z czterech modułów szkoleniem z zakresu podstaw funkcjonalnej koncepcji pracy z ciałem. Program realizowany jest weekendowo w Centrum BODYWORK® w Poznaniu lub w innym miastach. Kurs adresowany jest do wszystkich osób używających ruchu w swojej pracy trenerskiej bądź terapeutycznej i znajdzie także zastosowanie w przypadku samych sportowców. Celem ogólnym szkolenia jest wprowadzenie słuchaczy w świat funkcjonalnych ćwiczeń opartych na ruchu w kontraście do utartych w branży fitness metod trenowania mięśni w warunkach izolacji. Absolwenci kursu zdobywają wiedzę o sprawności fizycznej ciała człowieka i jej znaczeniu w treningu fizycznym. Największy nacisk kładziony jest na naukę funkcjonalnych umiejętności ruchowych, które mają znaczenie z punktu widzenia czynności życia codziennego (tj. chodzenie, schylanie się, wstawanie) oraz z punktu widzenia sportu (tj. bieganie, skakanie, rzucanie). Każdy z modułów przedstawia wybrane zagadnienia w sposób pełny i łączy w sobie wiedzę z zakresu współczesnej fizjoterapii oraz sportu zawodowego.

Zagadnienia ogólne

– ruch w treningu fizycznym;
– sprawność fizyczna i jej rodzaje;
– mobilność / stabilność segmentarna;
– sensomotoryczna kontrola ruchu;
– dysfunkcja i wzorce przeciążeń;
– testowanie wzorców ruchu;
– fundamentalne wzorce ruchu;
– funkcjonalny trening siłowy;
– elastyczność i powięź w treningu;
– integracja i programowanie treningu;
– trening funkcjonalny sportowca;

Moduł 1: Dolna część ciała i tułów

– fundamentalne wzorce ruchu dla dolnej części ciała (przysiad i wykrok);
– trójpłaszczyznowe programowanie ćwiczeń na kończyny dolne;
– funkcjonalna rozgrzewka (przygotowanie ruchowe do treningu);
– stretchning dynamiczny i rolowanie tkanek;
– stabilizacja i mobilizacja tułowia przez miednicę;
– techniki nerwowo-mięśniowej aktywacji;
– zawias biodrowy jako umiejętność pochylania tułowia;
– trening równoważny kończyn dolnych;
– wybrane metody treningu sportowego;

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile