Zagadnienia ogólne

– ruch w treningu fizycznym;
– sprawność fizyczna i jej rodzaje;
– mobilność / stabilność segmentarna;
– sensomotoryczna kontrola ruchu;
– dysfunkcja i wzorce przeciążeń;
– testowanie wzorców ruchu;
– fundamentalne wzorce ruchu;
– funkcjonalny trening siłowy;
– elastyczność i powięź w treningu;
– integracja i programowanie treningu;
– trening funkcjonalny sportowca;

Moduł 1: Dolna część ciała i tułów

– fundamentalne wzorce ruchu dla dolnej części ciała (przysiad i wykrok);
– trójpłaszczyznowe programowanie ćwiczeń na kończyny dolne;
– funkcjonalna rozgrzewka (przygotowanie ruchowe do treningu);
– stretchning dynamiczny i rolowanie tkanek;
– stabilizacja i mobilizacja tułowia przez miednicę;
– techniki nerwowo-mięśniowej aktywacji;
– zawias biodrowy jako umiejętność pochylania tułowia;
– trening równoważny kończyn dolnych;
– wybrane metody treningu sportowego;