PROGRAM KURSU

Trening funkcjonalny jest intensywnym i składającym się z czterech modułów szkoleniem z zakresu podstaw funkcjonalnej koncepcji pracy z ciałem. Program realizowany jest weekendowo w Centrum BODYWORK® w Poznaniu lub w innym miastach. Kurs adresowany jest do wszystkich osób używających ruchu w swojej pracy trenerskiej bądź terapeutycznej i znajdzie także zastosowanie w przypadku samych sportowców. Celem ogólnym szkolenia jest wprowadzenie słuchaczy w świat funkcjonalnych ćwiczeń opartych na ruchu w kontraście do utartych w branży fitness metod trenowania mięśni w warunkach izolacji. Absolwenci kursu zdobywają wiedzę o sprawności fizycznej ciała człowieka i jej znaczeniu w treningu fizycznym. Największy nacisk kładziony jest na naukę funkcjonalnych umiejętności ruchowych, które mają znaczenie z punktu widzenia czynności życia codziennego (tj. chodzenie, schylanie się, wstawanie) oraz z punktu widzenia sportu (tj. bieganie, skakanie, rzucanie). Każdy z modułów przedstawia wybrane zagadnienia w sposób pełny i łączy w sobie wiedzę z zakresu współczesnej fizjoterapii oraz sportu zawodowego.