Krzysztof Mysakowski

title decoration

SPECJALIZACJA

TRENING SIŁOWY, TRENING FUNKCJONALNY

Absolwent studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studiów licencjackich pedagogiki resocjalizacyjnej. Posiada wiedzę z zakresu dietetyki, zdrowego żywienia, stosowania suplementów oraz ogólnych korzyści płynących z uprawiania aktywności fizycznej oraz jej wpływu na organizm. Od lat jest inicjatorem zajęć o charakterze sportowym, organizuje między innymi zajęcia treningu funkcjonalnego w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu, a także wśród bliskich i znajomych. 

Kultura fizyczna i sport, a w szczególności sporty siłowe, są jego pasją od czasów gimnazjalnych. Regularnie od lat uprawia różne dyscypliny sportu. Ma doświadczenie w planowaniu i realizacji treningów z klientami w różnym wieku. Wielu jego klientów to osoby zapracowane, nie mające wiele wolnego czasu. Z takimi osobami współpracuje posługując się koncepcją treningu wspartego oddziaływaniami psychologicznymi (sfera motywacyjna, nawiązywanie więzi, redukcja szkodliwego wpływu stresu) co przekłada się na pozytywne rezultaty w postaci uwolnienia od dolegliwości, wzrostu wydolności i doskonałej sylwetki.