BODY-WORK S.C. DOMINIK ZAWADZKI, PAWEŁ KRÓTKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Realizacja proinnowacyjnych usług doradczych celem opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia na rynek gamy koszulek terapeutycznych pod marką BODYWORK”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

 

Celem projektu jest rozwój i budowa silnej pozycji rynkowej Spółki BODY-WORK poprzez poszerzenie oferty i wdrożenie autorskiej gamy koszulek terapeutycznych dedykowanych dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

 

Planowane efekty do uzyskania w wyniku realizacji projektu:

  • wdrożenie autorskiego wzoru umożliwi firmie uzupełnienie oferty o rozwiązanie komplementarne dla dotychczasowych usług skoncentrowanych na holistycznym podejściu do zdrowia – poprzez ruch, nowoczesną fizjoterapię i właściwie dobraną dietę.
  • Zagospodarowanie niszy rynkowej w zakresie atrakcyjnej wizualnie i wpływającej na stan zdrowia odzieży terapeutycznej, odpowiadającej na obecne problemy cywilizacyjne, zdeterminuje poprawę konkurencyjności i wizerunku marki BODYWORK,
  • Osiągnięcie powyższych celów wpłynie na zwiększenie przychodów Spółki i budowę silnej pozycji na rynku.

Wartość projektu :  560 880,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 384 200,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.06.2019 – 31.07.2020