BODY-WORK S.C. DOMINIK ZAWADZKI, PAWEŁ KRÓTKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Realizacja proinnowacyjnych usług doradczych celem opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia na rynek gamy koszulek terapeutycznych pod marką BODYWORK”.

Projekt nr POIR.02.03.05-30-0058/18-00

 

BODY-WORK S.C. DOMINIK ZAWADZKI, PAWEŁ KRÓTKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci wielofunkcyjnej maszyny izoinercjalnej w oparciu o nowy projekt wzorniczy”.

Projekt nr POIR.02.03.05-30-0103/19-00