BODY-WORK S.C. DOMINIK ZAWADZKI, PAWEŁ KRÓTKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci wielofunkcyjnej maszyny izoinercjalnej w oparciu o nowy projekt wzorniczy”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

 

Celem projektu jest rozwój i budowa silnej pozycji rynkowej Spółki BODY-WORK poprzez poszerzenie oferty i wdrożenie nowego produktu, innowacyjnego co najmniej w skali kraju – wielofunkcyjnej maszyny izoinercjalnej.

 

Efekty planowane do uzyskania w wyniku realizacji projektu:

  • wdrożenie na rynek i rozpoczęcie sprzedaży nowego produktu postaci wielofunkcyjnej maszyny izoinercjalnej,
  • Poszerzenie i poprawa konkurencyjności oferty – wprowadzenie rozwiązania o nowoczesnym wzornictwie, komplementarnego dla obecnej oferty treningowo-rehabilitacyjnej wpłynie na wzrost atrakcyjności oferty BODY-WORK,a także wzmocnienie wizerunku podmiotu podchodzącego holistycznie do zdrowia i dbałości o sprawność fizyczną.
  • Wyróżnienie się na rynku (będzie to produkt innowacyjny w skali co najmniej Polski). Maszyna zdeterminuje poprawę wizerunku Spółki jako podmiotu wprowadzającego

najnowsze technologie, mające na celu poprawę komfortu życia klientów poprzez przywrócenie pełnej sprawności fizycznej.

Wartość projektu :  523 611.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 361 845.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021