O webinarze (1)

title decoration

Poziom drugi webinaru RTS po ACLR skoncentruje się przede wszystkim na środkowej części protokołu (mid-acl). Obejmuje ona zagadnienia programowania treningu siłowego w okresie akumulacji siły (strength accumulation) oraz powrotu do biegania (return to running), jako dwóch równoległych ścieżek rozwoju kluczowych umiejętności lokomocyjno-motorycznych.

Wśród doniesień naukowych, obejmujących zagadnienia rehabilitacji sportowej, bardzo często przyjmuje się następujący konsensus, iż — „integralność siły i biegania w środkowych okresach protokołu jest niezbędna dla wejścia w końcową fazę (re)integracji treningu sportowego (RTP)”.