Integracja

title decoration

Jest to kilkutygodniowy program zajęć grupowych prowadzony w Centrum BODYWORK i dedykowanych do zespołu pracowników (8-12 osób). Zajęcia mogą odbywać się raz lub więcej razy w tygodniu. Ich charakter jest dopasowywany do grupy uczestników przy współpracy z trenerem prowadzącym.

Sam program to nie tylko praca i wysiłek fizyczny. To przede wszystkim ogrom dobrej zabawy i współpracy z grupą. Stąd poza widocznymi efektami zdrowotnymi i sprawnościowymi, doskonale wspiera integrację zespołu. Program można wzbogacić o pomiary składu ciała przed i po, indywidualne testy funkcjonalne, wykłady dotyczące zdrowego stylu życia itp.