Jarosław Góra

title decoration

SPECJALIZACJA

NEURODIAGNOSTYKA

Magister fizjoterapii, specjalizuje się w terapii skoncentrowanej na stres kumulujący się w ciele pacjenta. Jego głównym narzędziem terapeutycznym jest neurodiagonostyka oparta na testach kinezjologicznych. Dzięki tej metodzie jest w stanie określić obecne obciążenie psychofizjologiczne, które najbardziej doskwiera jego pacjentom. Specjalizuje się głównie w bólach przewlekłych oraz terapii nakierowanej na somatyzcję emocjonalną. Wspomniana wcześniej metoda terapeutyczna nadaje się doskonale do pracy w obszarze narządu ruchu, jamy brzusznej i czaszki.

Podczas sesji najważniejszym celem, jaki chce osiągnąć z pacjentem, jest pokazanie zależności między doznawanymi dolegliwościami, a konkretnym ogniskiem bólu (może to być stary niezaleczony uraz, bólowy obszar w jamie brzusznej, czy punkt w ciele, w którym skumulowała się dana emocja, a co za tym idzie, napięcie). Każdemu pacjentowi zapewnia całościowe spojrzenie na problem z jakim do mnie przychodzi. Chce pokazać, że źródło problemu nie musi tkwić wyłącznie w naszym ciele.