sierpień

Ból jest uniwersalnym doświadczeniem każdego człowieka i jest jednym z istotnych czynników obniżających jakość funkcjonowania i odbierających radość w życiu. W praktyce trenerskiej, bądź klinicznej ból rozpatrujemy w dwóch kategoriach: jako ból ostry oraz ból przewlekły.

Prawidłowa postawa ciała człowieka charakteryzuje się takim ustawieniem poszczególnych jego części, aby codzienne, wydajne funkcjonowanie odbywało się jak najniższym kosztem energetycznym i podlegało prawom ergonomii. Jednak cywilizacja oraz coraz bardziej rozwinięty i pędzący do przodu świat nie sprzyja dbałości o tak ważne aspekty i świadomość własnego ciała. Skutkuje to pojawianiem ...

slider