fbpx
Ładowanie...


KALENDARZ
SZKOLEŃ

WYBIERZ TYP SZKOLENIA
TRENING PERSONALNY
TRENING FUNKCJONALNY
TRENING MEDYCZNY
PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE
INNE WYDARZENIA
Warszawa
TF Movement Expert: wzorce ruchowe dolnej części ciała (moduł 1/4) - Warszawa 2020/21
07-08.11.2020
CENNIK I REJESTRACJA
TF Movement Expert: wzorce ruchowe tułowia i oddychanie (moduł 3/4) - Warszawa 2020/21
28-29.11.2020
CENNIK I REJESTRACJA
TF Movement Expert: wzorce ruchowe górnej części ciała (moduł 2/4) - Warszawa 2020/21
05-06.12.2020
CENNIK I REJESTRACJA
TF Movement Expert: metodyka treningu funkcjonalnego + egzamin REPs (4/4) - Warszawa 2020/21
09-10.01.2021
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
TM: Obrazowanie ruchu i diagnostyka klienta (moduł 1/6) - Poznań 2020/2021
21-22.11.2020
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Głęboka stabilizacja całego ciała (moduł 2/6) - Poznań 2020/2021
05-06.12.2020
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Łańcuchy anatomiczne w ruchu (moduł 3/6) - Poznań 2020/2021
23-24.01.2021
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Powięź w treningu medycznym (moduł 4/6) - Poznań 2020/2021
27-28.02.2021
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Psychodynamika (moduł 5/6) - Poznań 2020/2021
27-28.03.2021
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Integracja i programowanie (moduł 6/6) - Poznań 2020/2021
24-25.04.2021
CENNIK I REJESTRACJA
Warszawa
TM: Integracja i programowanie (moduł 6/6) - Warszawa 2020
03-04.10.2020
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Obrazowanie ruchu i diagnostyka klienta (moduł 1/6) - Warszawa 2020/2021
03-04.10.2020
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Głęboka stabilizacja całego ciała (moduł 2/6) - Warszawa 2020/2021
24-25.10.2020
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Łańcuchy anatomiczne w ruchu (moduł 3/6) - Warszawa 2020/2021
21-22.11.2020
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Powięź w treningu medycznym (moduł 4/6) - Warszawa 2020/2021
09-10.01.2021
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Psychodynamika (moduł 5/6) - Warszawa 2020/2021
06-07.02.2021
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Integracja i programowanie (moduł 6/6) - Warszawa 2020/2021
13-14.03.2021
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
Personal Trainer by BODYWORK®- Fizjologia wysiłku fizycznego (2/6) - Poznań 2020
26-27.09.2020
CENNIK I REJESTRACJA
Personal Trainer by BODYWORK®- Wprowadzenie do specjalizacji Trenera Personalnego (3/6) - Poznań 2020
10-11.10.2020
CENNIK I REJESTRACJA
Personal Trainer by BODYWORK®- Główne założenia treningu siłowego (4/6) - Poznań 2020
24-25.10.2020
CENNIK I REJESTRACJA
Personal Trainer by BODYWORK®- Podstawy dietetyki (5/6) - Poznań 2020
07-08.11.2020
CENNIK I REJESTRACJA
Personal Trainer by BODYWORK®- Metodyka i programowanie (6/6) - Poznań 2020
28-29.11.2020
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
Plan zdrowej zmiany (październik)
12.10-23.11.2020
CENNIK I REJESTRACJA
NIC TU NIE MA

Warunki rejestracji

O wpisaniu na listę uczestników decyduje termin wpłaty. Uczestnik zobowiązanych jest przesłać drogą elektroniczną potwierdzenie przelewu na adres info@body-work.com.pl najpóźniej do dwóch dni roboczych przed danym szkoleniem. Terminy wpłat wraz z informacjami o miejscu i godzinach danego modułu szkoleniowego udostępniane są w wydarzeniach facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi miejsca w grupie w sytuacji, w której rejestracja jest już zamknięta, nie ma wolnych miejsc w grupie szkoleniowej lub uczestnik nie spełnia warunków rejestracji (wybrane moduły szkoleń w specjalizacji medycznej i sportowej). Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania szkolenia w sytuacjach losowych. Podczas rejestracji uczestnik proszony jest o podanie następujących danych osobowych:

– imię i nazwisko;
– specjalizacja;
– telefon kontaktowy;
– adres e-mail;
– dane firmowe do wystawienia rachunku;
+ informacje dodatkowe.

Dla kogo?

title decoration

Szkolenia BODYWORK® adresowane są do wszystkich specjalistów związanych z aktywnością fizyczną na poziomie rekreacji ruchowej (fitness), sportu i rehabilitacji. W szczególności natomiast do:

– trenerzy personalni i instruktorzy fitness;
– fizjoterapeuci i terapeuci manualni;
– specjaliści leczenia ruchem (tj. instruktorzy Pilates, Joga);
– trenerzy przygotowania motorycznego w sporcie;
– trenerzy kulturystyki i instruktorzy CrossFit;
– psychoterapeuci (specjalizacji psychosomatyka);
– osoby aktywne fizycznie;

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile