fbpx
Ładowanie...

KALENDARZ
SZKOLEŃ

WYBIERZ TYP SZKOLENIA
TRENING PERSONALNY
TRENING FUNKCJONALNY
TRENING MEDYCZNY
PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE
INNE WYDARZENIA
Poznań
TF Movement Expert: wzorce ruchowe dolnej części ciała (moduł 1/4)- Poznań (edycja wakacyjna)
25-26.07.2019
CENNIK I REJESTRACJA
TF Movement Expert: wzorce ruchowe tułowia i oddychanie (moduł 2/4) - Poznań (edycja wakacyjna)
27-28.07.2019
CENNIK I REJESTRACJA
TF Movement Expert: wzorce ruchowe górnej części ciała (moduł 3/4) - Poznań (edycja wakacyjna)
22-23.08.2019
CENNIK I REJESTRACJA
TF Movement Expert: metodyka treningu funkcjonalnego + egzamin REPs (4/4) - Poznań (edycja wakacyjna)
24-25.08.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
Szkolenie Motoryczne - Kształtowanie szybkości: Zdolności szybkościowo-siłowe (1/3)
11-12.05.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Szkolenie Motoryczne - Kształtowanie szybkości: Szybkość linearna (2/3)
22-23.06.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Szkolenie Motoryczne - Kształtowanie szybkości: Poruszanie wielokierunkowe (3/3)
03-04.08.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
Personal Trainer by BODYWORK®- Anatomia i Biomechanika (1/6) - Poznań
27-28.04.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Personal Trainer by BODYWORK®- Fizjologia wysiłku fizycznego (2/6) - Poznań
18-19.05.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Personal Trainer by BODYWORK®- Podstawy dietetyki (3/6) - Poznań
08-09.06.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Personal Trainer by BODYWORK®- Wprowadzenie do specjalizacji Trenera Personalnego (4/6) - Poznań
22-23.06.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Personal Trainer by BODYWORK®- Główne założenia treningu siłowego (5/6) - Poznań
06-07.07.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Personal Trainer by BODYWORK®- Metodyka i programowanie (6/6) - Poznań
20-21.07.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
TM: Łańcuchy anatomiczne w ruchu (moduł 3/6) - Poznań 2019
11-12.05.2019
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Powięź w treningu medycznym (moduł 4/6) - Poznań 2019
01-02.06.2019
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Psychodynamika (moduł 5/6) - Poznań 2019
22-23.06.2019
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Integracja i programowanie (moduł 6/6) - Poznań 2019
13-14.07.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Warszawa
TM: Integracja i programowanie (moduł 6/6) - Warszawa
27-28.04.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
Plan zdrowej zmiany (maj)
06.05.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Trening dla dzieci i młodzieży: Fundamenty (3 miesiące)
20.06.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Trening dla dzieci i młodzieży: Fundamenty (1 miesiąc)
20.06.2019
CENNIK I REJESTRACJA
NIC TU NIE MA

Warunki rejestracji

O wpisaniu na listę uczestników decyduje termin wpłaty. Uczestnik zobowiązanych jest przesłać drogą elektroniczną potwierdzenie przelewu na adres info@body-work.com.pl najpóźniej do dwóch dni roboczych przed danym szkoleniem. Terminy wpłat wraz z informacjami o miejscu i godzinach danego modułu szkoleniowego udostępniane są w wydarzeniach facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi miejsca w grupie w sytuacji, w której rejestracja jest już zamknięta, nie ma wolnych miejsc w grupie szkoleniowej lub uczestnik nie spełnia warunków rejestracji (wybrane moduły szkoleń w specjalizacji medycznej i sportowej). Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania szkolenia w sytuacjach losowych. Podczas rejestracji uczestnik proszony jest o podanie następujących danych osobowych:

– imię i nazwisko;
– specjalizacja;
– telefon kontaktowy;
– adres e-mail;
– dane firmowe do wystawienia rachunku;
+ informacje dodatkowe.

Dla kogo?

title decoration

Szkolenia BODYWORK® adresowane są do wszystkich specjalistów związanych z aktywnością fizyczną na poziomie rekreacji ruchowej (fitness), sportu i rehabilitacji. W szczególności natomiast do:

– trenerzy personalni i instruktorzy fitness;
– fizjoterapeuci i terapeuci manualni;
– specjaliści leczenia ruchem (tj. instruktorzy Pilates, Joga);
– trenerzy przygotowania motorycznego w sporcie;
– trenerzy kulturystyki i instruktorzy CrossFit;
– psychoterapeuci (specjalizacji psychosomatyka);
– osoby aktywne fizycznie;

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile