fbpx
Ładowanie...

scroll-info

  • SZKOLENIE MOVEMENT EXPERT

    NOWA EDYCJA: WARSZAWA 9.12.2021

ZOSTAŃ EKSPERTEM RUCHU!

Jeśli rozwijasz się w modelu ruchu i chcesz wiedzieć jakie ćwiczenia będą najlepsze dla sprawności Twojego klienta to ten kurs jest dla Ciebie! Program specjalizacji funkcjonalnej to nie tylko praktyczna wiedza w zakresie wzorców ruchowych i poprawy ogólnej atletyczności. To przygoda, która doprowadzi Cię do granic ruchu …

EKSPLORUJ GRANICE RUCHU …

„Trening funkcjonalny to nie tylko nauka o fundamentalnych pozycjach wzorcowych wykorzystywanych w ocenie funkcjonalnej. To opowiadanie, które zawiera ich wszystkie progresje, regresje i wzajemne transfery. Tylko zrozumienie pełnego spektrum ruchu umożliwi Ci wybranie tego co jest najlepsze dla Twojego klienta!”

Paweł Krótki – kierownik specjalizacji funkcjonalnej BODYWORK®, ekspert ruchu i fizjoterapeuta.

KALENDARZ SZKOLEŃ BODYWORK®

CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Kwalifikacje zgodne z międzynarodowymi standardami treningu funkcjonalnego potwierdzone dyplomem z pieczęcią REPS Polska (Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness);

2. Akredytację trenera personalnego oraz dyplom BODYWORK® eksperta ruchu, które dają Ci zdecydowaną przewagę na polskim rynku trenerów i instruktorów;

3. Otwarte drzwi do poszukiwania pracy na arenie międzynarodowej;

4. Maksymalny wzrost Twojego rozwoju zawodowego;

5. Aktualną wiedzę i umiejętności zgodne z międzynarodowymi standardami treningu i fizjoterapii funkcjonalnej;

6. Pogłębianie swoich kompetencji w przyszłości dzięki weryfikacji rozwoju w oparciu o punkty CPD (Continued Professional Development);

Obejrzyj wideo

reps

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

title decoration

* rozumieć wielowektorową naturę ruchu i dostosowywać ją do indywidualnych potrzeb Twojego klienta;

* fundamentalnych umiejętności ruchowych dla sprawności funkcjonalnej i używania ich jako pozycji wzorcowych;

* wszystkich regresji i progresji ćwiczeń funkcjonalnych, by eksplorować pełne spektrum ruchu;

* korygować niewydajne wzorce ruchowe i wzmacniać te, których jakość jest optymalna;

* przewidywać efekt treningu siłowego na poziomie poprawy funkcji ruchowej lub zmiany sylwetki ciała;

* integrować ćwiczenia funkcjonalne dzięki zasadzie transferu, by wzmacniać czynności rzeczywiste;

* programować trening funkcjonalny w perspektywie długofalowej;

* zarządzać stresem Twojego klienta i prowadzić trening prewencyjny;

STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Specjalizacja funkcjonalna BODYWORK® to cztery intensywne moduły szkoleniowe, które odbywają się w formie zjazdów weekendowych. W każdym ze zjazdów można wziąć udział niezależnie, poza modułem IV który wymaga wcześniejszego uczestnictwa w I-III części kursu. Moduł IV zakończony jest egzaminem REPs, na który składa się 80 pytań testowych oraz zaliczenie praktyczne.

MODUŁ I – WZORCE RUCHOWE DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA;

MODUŁ II – WZORCE RUCHOWE GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA;

MODUŁ III – WZORCE RUCHOWE TUŁOWIA I ODDYCHANIE;

MODUŁ IV – METODYKA TRENINGU FUNKCJONALNEGO + EGZAMIN ZALICZENIOWY REPs;

TERMINY – WARSZAWA

title decoration

MODUŁ I (9-10.12.2021)

MODUŁ II (11-12.12.2021)

MODUŁ III (27-28.01.2022)

MODUŁ IV (29-30.01.2022)

 

ZAPISZ SIĘ!

CENA SZKOLENIA:

2600 zł / cały kurs

3195 zł / cały kurs + kurs online Alfabet Ruchu w opcji 10-miesięcznej* 

 

REJESTRACJA NA EDYCJĘ JESIENNĄ ZAMKNIĘTA.

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem się na listę na kolejne edycje prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: szkolenia@body-work.pl

 

*Więcej informacji o kursie Alfabet Ruchu znajdziesz TUTAJ

I. WZORCE RUCHOWE DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA

moduł dwudniowy, 12h

ZAREJESTRUJ SIĘ!

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (4h)

informacje podstawowe o wzorcach ruchowych / ogólna zasada adaptacji / uniwersalne zasady ruchu / trzy płaszczyzny ruchu / rodzaje sprawności fizycznej / drabinka sprawności fizycznej / mobilność i propriocepcja / stabilność i siła mięśniowa / krajobraz specyfiki ruchu / fundamentalne umiejętności ruchowe (FMS) / poszukiwanie pozycji wzorcowych / funkcjonalny zakres ruchu (FRM).

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (8h)

wzorzec przysiadu i jego drabinka progresji / wzorzec wykroku i jego drabinka progresji / wzorzec pochylenia tułowia i drabinka progresji martwego ciągu / wzorzec trójwyprostu i drabinka progresji biegania / poruszanie się wielokierunkowe i wzorce zwinności / transfery ruchu między wzorcami dolnej części ciała / przygotowanie ruchowe (funkcjonalna rozgrzewka) / transfer kierunków wertykalnych na horyzontalne.

PROWADZĄCY: PAWEŁ KRÓTKI

II. WZORCE RUCHOWE GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA

moduł dwudniowy, 14h

szkolenie można rozpocząć od II. modułu szkolenia

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h)

modele kontroli motorycznej / kroki milowe treningu siłowego / koordynacja i równowaga / moc, szybkość i reaktywność / cykl skurcz-napięcie / elastyczny stretch / model czynnika stresowego / zasady progresji ćwiczeń funkcjonalnych / dociążenie, przeciążenie i transfer / zdrowie biomechaniczne / prawidłowa postawa ciała / cywilizacyjne zespoły przeciążeniowe i posturalne / czym jest dysfunkcja?

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (8h)

wzorzec pchania ramion i jego drabinka progresji / wzorzec przyciągania ramion i jego drabinka progresji / trening koordynacji i równowagi / techniki aktywacji mm. osłabionych / oddychanie w treningu funkcjonalnym / trening z piłkami lekarskimi / transfer kierunków horyzontalnych na wertykalne.

PROWADZĄCY: PAWEŁ KRÓTKI

III. WZORCE RUCHOWE TUŁOWIA I ODDYCHANIE

moduł dwudniowy, 12h

szkolenie można rozpocząć od III. modułu szkolenia

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (2h)

anatomia i funkcja jednostki głębokiej mięśni tułowia / anatomia i funkcja powierzchownych łańcuchów kientycznych tułowia / podstawy kinezjologii rozwojowej człowieka / miednica i kręgosłup piersiowy a stabilność kręgosłupa / cykl oddechowy w treningu funkcjonalnym / trening wytrzymałości mięśni posturalnych / strategie korygowania prawidłowej postawy ciała / regeneracja potreningowej / rodzaje i fazy zmęczenia.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (10h)

drabinka progresji ćwiczeń Core / torowanie aktywacji z centrum na obwód / pozycje pierwotne w treningu Core / ćwiczenia z własnym ciężarem ciała / wzorce przetaczania i ćwiczenia podporowe / wzorce wstawania z podłoża i ich transfery / wzorce oddechowe i ich funkcje w aktywności i w odpoczynku / archetypowe pozycje odpoczynku / ćwiczenia stabilności w statyce i w dynamice.

PROWADZĄCY: JAKUB GDULA

IV. METODYKA TRENINGU FUNKCJONALNEGO

moduł weekendowy: 1,5 dnia (sobota-niedziela), 8h

uczestnictwo w ostatnim module i podejście do egzaminu REPs wymaga obecności we wszystkich poprzednich modułach I-III. kursu

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (3h)

zasady programowania ćwiczeń funkcjonalnych / długofalowa perspektywa rozwoju atletycznego (LTAD) / konstruowanie planów treningowych / coaching wewnętrzny i zewnętrzny / komunikacja i rytmika ćwiczeń / motywacja i intencja w treningu funkcjonalnym / strategie korygowania wzorców ruchowych.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (5h)

korekcje zaburzeń wzorców ruchowych / prowadzenie treningów personalnych / Movement Flow / poszukiwanie specyfiki w ćwiczeniach funkcjonalnych / sesja pytań i odpowiedzi (wyjaśnienie praktyczne).

PROWADZĄCY: PAWEŁ KRÓTKI

EGZAMIN REPs + ZALICZENIE SZKOLENIA

moduł weekendowy: 0,5 dnia (niedziela), 4h

ZAL. TEORET. (1h) test jednokrotnego wyboru / 80 pytań testowych / zagadnienia obejmują wszystkie informacje teoretyczne zawarte w skryptach I-III. modułu szkolenia. ZAL. PRAKT. (3h) 1. zdanie indywidualnej pracy z wybranym klientem / 2. omówienie wybranego wzorca ruchu / 3. zademonstrowanie pozycji wzorcowej / 4. zademonstrowanie trzech regresji wybranego ćwiczenia / 5. zademonstrowanie progresji wybranego ćwiczenia w zakresie 8-4 RM / 6. ocena komunikacji i coachingu trenera. WARUNKI ZALICZENIA: 70% pozytywnych odpowiedzi w części teoretycznej i praktycznej. Pozytywne ukończenie szkolenia daje uczestnikowi dyplom BODYWORK® eksperta ruchu i akredytację REPs w specjalizacji: trener personalny. Zdobycie legitymacji REPs wymaga rejestracji na stronie http://repspolska.pl oraz opłatę 40 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Od uczestników wymagamy podstaw anatomii funkcjonalnej, biomechaniki oraz fizjologii wysiłku fizycznego. Doświadczenie w pracy trenerskiej lub fizjoterapeutycznej jest również atutem. Do kursu zachęcamy instruktorów fitness i instruktorów siłowni oraz wszystkich trenerów personalnych, pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności zgodne ze współczesnymi standardami treningu i fizjoterapii funkcjonalnej. Szkolenie jest idealne dla trenerów przygotowania motorycznego oraz fizjoterapeutów, którym brakuje narzędzi do nauczania ruchu. Osobom rozpoczynającym swoją ścieżkę kariery w zawodzie trenera personalnego, polecamy pierwszy stopień edukacji, który realizujemy w ramach szkolenia BODYWORK® PERSONAL TRAINER (specjalizacja trenerska).

PAWEŁ KRÓTKI

EKSPERT RUCHU, TRENER PERSONALNY, FIZJOTERAPEUTA, TERAPEUTA NERWOWO-MIĘŚNIOWY (ENMT)

Paweł Krótki to pionier treningu funkcjonalnego w Polsce. Jest absolwentem AWF w Poznaniu na kierunku fizjoterapia i certyfikowanym specjalistą w zakresie terapii nerwowo-mięśniowej w prestiżowej szkole NTC (Irlandia). Swoją karierę szkoleniowca rozpoczął w 2012 roku. W 2014 roku otworzył pierwszy w Polsce program edukacji podyplomowej w zakresie treningu medycznego na WSEiT w Poznaniu. Od 2015 roku przewodzi Centrum Ruchu i Terapii w Poznaniu jako lider strefy treningu personalnego i twórca systemu treningu BODYWORK®. Jest uczestnikiem wielu konferencji oraz praktyk trenerskich w Hiszpanii i w USA.

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile